top of page
shatil11111.png

שתיל - הקרן החדשה לישראל

עיצוב, אפיון ויצירת שפה ויזואלית חדשה עבור האתר החדש של שתיל - הארגון הגדול בישראל

הפועל למען שינוי חברתי, יצירת השפעה ופיתוח משאבים.

בעבודה על אתר ארגוני מסוג מיוחד שכזה צריך לכסות על מגוון רחב של צרכים; בין היתר הוא צריך להיות כלי יעיל למטרות עסקיות שונות, כמו גיוס ותרומות וכמו כן הוא מחזיק בשפע של תוכן ענייני ולימודי. השפה העיצובית של האתר באה מעולם הערכים של שתיל, בדגש על צמיחה עתידית, שיתופיות והדדיות.

לקוח - שתיל  /  פורמט - אתר אינטרנט

אפיון ועיצוב - ניקה ספקטור  /  2020

bottom of page