top of page

ארגון היזמים EO Israel

עיצוב אתר ושפה ויזואלית עבור ארגון היזמים EOIsrael. ארגון EO העולמי הוא רשת עסקית רחבה המונה כ-13,000 יזמים ובעלי עסקים מובילים ומצליחים. היזמים חולקים מן הידע והניסיון הרב שלהם וע״י כך מובילים אחד את השני להצלחה עסקית גדולה יותר. הסניף הישראלי מונה כ-50 יזמים ויזמיות מנוסים ובשנת 2019 הוא החליט להקים אתר אינטרנט שיביא לידי ביטוי את ערכי הרעות, השותפות וההתמודדות עם האתגרים ויעודד יזמים חדשים להצטרף.

לקוח - EO Israel  /  פורמט - אתר אינטרנט

אפיון - ברק דנין  /  עיצוב - ניקה ספקטור  /  2019

bottom of page