top of page
portfolio_hoome hero.png

יצירת לוגו, תהליך מיתוג ועיצוב אתר מובייל פירסט עבור HooMe - מערכת חכמה אשר מוצאת עבור המשתמש את הנכסים המתאימים לו ביותר ויוצרת מאצ׳ בין מתווכים למחפשים באמצעות אחוזי דיוק. המערכת שומרת את כל החיפושים ומתעדפת אותם לפי אחוזי ההתאמה המדוייקים ורק לאחר שנוצרה התאמה, יכולים שני הצדדים לפנות אחד לשני.

לקוח - HooMe  /  פורמט - אתר מובייל פירסט

מיתוג ועיצוב - ניקה ספקטור  /  2019

bottom of page